Informacja przedszkole SARS COV-2

Szanowni Państwo, w związku z informacją, że od 6 maja br. będzie możliwość otwarcia przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia a ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej to w pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem w domu. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, proszę do 3 maja 2020r. na maila przedszkola lub sms o zgłoszenie zainteresowania skorzystania z opieki przedszkolnej.

Proszę o podanie godzin w jakich dziecko będzie przebywało w przedszkolu będzie to potrzebne do organizacji pracy Pań.

Obecnie nie posiadamy informacji o terminie otwarcia przedszkoli czekam na dokładne wytyczne z Wydziału Edukacji.

Proszę pamiętać, priorytetem zdrowie dzieci i pracowników, wszystkich dotyczy reżim sanitarny.

Pozdrawiam
Edyta Trąbka-Włoch

RODZICU:

 • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
 • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

PRZEDSZKOLE:

 • Zajęcia prowadzone przez nauczycieli tylko opiekuńcze
 • Pracownicy będą zapatrzenie w środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki ochronne, przyłbice itp.)
 • Dzieci w małych grupach max 12 w zachowanych odstępach od siebie
 • Sale i zabawki dezynfekowane płynami.
 • Usunięte z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki, poduszki, dywany, itp.
 • Wietrzenie sali, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę.

Dzieci nie będą wychodziły na spacer ani plac zabaw.

Nasze dane:

Nasz adres:
ul. Kazimierza Wielkiego 117
30-074 Kraków

tel. 698 533 322

Placówka dotowana przez Urząd Miasta Krakowa

Strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Ok