Cennik żłobka

Cena za żłobek uzależniona jest od wybranego karnetu lub wariantu godzinowego.


Od stycznia 2023 r. będzie obowiązywać wpisowe bezzwrotne w kwocie 400 zł.


Zgodnie z Umową opłaty za Niepubliczny Żłobek należy dokonać z góry, do 5 dnia miesiąca, doliczając do czesnego opłatę za wyżywienie (ilość dni x stawka żywieniowa).
Cennik żłobka obowiązuje od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.


Kwota dofinansowania udzielanego żłobkowi przez Gminę Miejską Kraków w roku 2023:

  • Dofinansowanie do opieki nad dzieckiem – 3,5 zł brutto za każdą godzinę pobytu dziecka w żłobku.
  • Dofinansowanie udzielono na okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Karnet: 1800 zł

Powyżej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku.
Standardowa cena uczestnictwa dziecka do żłobka w roku 2023 wynosi 1800 zł*
* od kwoty zawartej na umowie odejmowana jest dotacja z UM Krakowa dla rodzin zamieszkujących na terenie Miasta Kraków.

Rodzice mogą starać się o dotację zgodną z ustawą o rodzinnym kapitale opiekuńczym, gdzie na pierwsze dziecko w wieku od 12 do 36 miesiąca życia przewidziana jest dotacja w wysokości 400 zł miesięcznie, a na drugie i każde kolejne dziecko, w wysokości maksymalnie 12 tys. zł, wypłacana w częściach przez 2 lata.
Do ceny należy doliczyć dzienny koszt wyżywienia w Żłobku - 19,00 zł*/dziennie (dieta 20 zł)
Dzieciom rodzice mogą przynosić jedzenie: mleko, deserek w słoiczku z atestem, obiadek w słoiczku z atestem, sok, kaszkę. W takim przypadku nie doliczamy opłaty za wyżywienie.

Przy zapisie rodzeństwa kolejne dziecko ma 15% zniżki!


Numer konta bankowego:
ING 63 1050 1445 1000 0090 7272 6392

Dotacja z Urzędu Miasta Kraków na rok 2023
(35 zł x ilość dni pracujących w miesiącu)

Styczeń (21 dni pracujących x 35 zł = 735 zł)
Luty (20 dni pracujących x 35 zł = 700 zł)
Marzec (23 dni pracujących x 35 zł = 805 zł)
Kwiecień (19 dni pracujących x 35 zł = 665 zł)
Maj (21 dni pracujących x 35 zł = 735 zł)
Czerwiec (21 dni pracujących x 35 zł = 735 zł)
Lipiec (21 dni pracujących x 35 zł = 735 zł)
Sierpień (22 dni pracujących x 35 zł = 770 zł)
Wrzesień (21 dni pracujących x 35 zł = 735 zł)
Październik (22 dni pracujących x 35 zł = 770 zł)
Listopad (20 dni pracujących x 35 zł = 700 zł)
Grudzień (19 dni pracujących x 35 zł = 665 zł)

Kwota dofinansowania udzielanego
przez Gminę Miejską Kraków na rok 2023

W roku 2023 Gmina Miejska Kraków udziela dotacji na dzieci objęte opieką. Kwota udzielanej przez Gminę Miejską Kraków wynosi 3,50 zł za godzinę opieki nad dzieckiem.

Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową, w tym zakresie, w okresie otrzymywania dotacji, pomniejszamy wysokość miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka o kwotę nie niższą niż kwota otrzymanej od Gminy Miejskiej Kraków dotacji na dane dziecko. Miesięczna kwota o jaką obniżone zostaną opłaty za opiekę wyliczona jest według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami o zapewnienie opieki, jednak nie więcej niż 10 godzin dziennie) x 3,50 zł.

W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności Gmina Miejska Kraków udziela dodatkowej dotacji w wysokości 2,40 zł za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Dotacja ta nie ma wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica.

Jednocześnie informujemy, że dotacja i ww. postanowienia dotyczą wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa.

Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków tel. 12 616-92-27 lub 12 616 97 97, e-mail: sz.umk@um.krakow.pl

Chcesz zapisać dziecko do żłobka? Skontaktuj się z nami!

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszym żłobku lub zarezerwować miejsce dla swojego dziecka? Napisz do nas korzystając z poniższego formularza!
Captcha

Nasze dane:

Filia 1 (żłobek)
ul. Kazimierza Wielkiego 71
30-074 Kraków

Filia 2 (przedszkole)
ul. Kazimierza Wielkiego 117
30-074 Kraków

tel. 698 533 322

Placówka dotowana przez Urząd Miasta Krakowa

Strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Ok